לומדים תורה יחד

חזונה ודרכה של הישיבה

תקופת גיל הנעורים היא התקופה בה נער גדל ומתחיל לעצב את דמותו ואת מנגינת חייו. בחירת ישיבה היא אחת ההחלטות המשמעותיות הראשונות של הנער בגיל ההתבגרות. בחירה זו תשפיע על ההתפתחות הרוחנית שלו, על השאיפות שלו ותקבע במידה רבה את המשך דרכו של הנער בחייו.

הישיבה לצעירים תורת החיים הוקמה מתוך שאיפה לתת מענה רוחני של גדלות לנערים החפצים לצמוח בתורה ועבודת ה', מתוך קדושה ועוצמות של חיים. הישיבה הוקמה לפני 13 שנה, וממוקמת ביישוב יד בנימין בקמפוס נאה ורחב.

חזון הישיבה הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה' בריאים בנפשם ושמחים בתורתם ועבודתם, מתוך עמל תורה רב. לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים אינם מושג חיצוני אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים בשנותיהם בישיבה.

ערכים:

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה, על ידי עיון ישר, קניית היקף נרחב בתורה על כל חלקיה תוך חיבור הלימוד לחיי המעשה. מושם דגש על התחדשות תמידית וחזרות רבות. לצד הליווי וההכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה. אחד מערכי הישיבה

קדושה

הישיבה רואה חשיבות רבה בשמירה על קדושתם וטהרתם של הבחורים. משום כך ישנה הקפדה מירבית על התכנים בישיבה ומכשירי הטלפון המותרים בה.

שותפות חינוכית

אנו פועלים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים, באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמלם, עמל תורה ויראת שמים. מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

אוירה משפחתית

הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. צוות הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית ובתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.

אחדות. אחד מערכי הישיבה.

אחדות

בישיבה מתגדלים באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות שביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

חזונה ודרכה של הישיבה

תקופת גיל הנעורים היא התקופה בה נער גדל ומתחיל לעצב את דמותו ואת מנגינת חייו. בחירת ישיבה היא אחת ההחלטות המשמעותיות הראשונות של הנער בגיל ההתבגרות. בחירה זו תשפיע על ההתפתחות הרוחנית שלו, על השאיפות שלו ותקבע במידה רבה את המשך דרכו של הנער בחייו.

הישיבה לצעירים תורת החיים הוקמה מתוך שאיפה לתת מענה רוחני של גדלות לנערים החפצים לצמוח בתורה ועבודת ה', מתוך קדושה ועוצמות של חיים. הישיבה הוקמה לפני 13 שנה, וממוקמת ביישוב יד בנימין בקמפוס נאה ורחב.

חזון הישיבה הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה' בריאים בנפשם ושמחים בתורתם ועבודתם, מתוך עמל תורה רב. לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים אינם מושג חיצוני אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים בשנותיהם בישיבה.

חזונה ודרכה של הישיבה

תקופת גיל הנעורים היא התקופה בה נער גדל ומתחיל לעצב את דמותו ואת מנגינת חייו. בחירת ישיבה היא אחת ההחלטות המשמעותיות הראשונות של הנער בגיל ההתבגרות. בחירה זו תשפיע על ההתפתחות הרוחנית שלו, על השאיפות שלו ותקבע במידה רבה את המשך דרכו של הנער בחייו.

הישיבה לצעירים תורת החיים הוקמה מתוך שאיפה לתת מענה רוחני של גדלות לנערים החפצים לצמוח בתורה ועבודת ה', מתוך קדושה ועוצמות של חיים. הישיבה הוקמה לפני 13 שנה, וממוקמת ביישוב יד בנימין בקמפוס נאה ורחב.

חזון הישיבה הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה' בריאים בנפשם ושמחים בתורתם ועבודתם, מתוך עמל תורה רב. לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים אינם מושג חיצוני אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים בשנותיהם בישיבה.

ערכי הישיבה:

קדושה. אחד מערכי הישיבה
אחדות. אחד מערכי הישיבה.

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה, על ידי עיון ישר, קניית היקף נרחב בתורה על כל חלקיה תוך חיבור הלימוד לחיי המעשה. מושם דגש על התחדשות תמידית וחזרות רבות. לצד הליווי וההכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה

הישיבה רואה חשיבות רבה בשמירה על קדושתם וטהרתם של הבחורים. משום כך ישנה הקפדה מירבית על התכנים בישיבה ומכשירי הטלפון המותרים בה.

אחדות

בישיבה מתגדלים באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות שביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

שותפות חינוכית

אנו פועלים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים, באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמלם, עמל תורה ויראת שמים. מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה.

אוירה משפחתית

הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. צוות הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית ובתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.

קדושה. אחד מערכי הישיבה
אחדות. אחד מערכי הישיבה.

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה, על ידי עיון ישר, קניית היקף נרחב בתורה על כל חלקיה תוך חיבור הלימוד לחיי המעשה. מושם דגש על התחדשות תמידית וחזרות רבות. לצד הליווי וההכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה

הישיבה רואה חשיבות רבה בשמירה על קדושתם וטהרתם של הבחורים. משום כך ישנה הקפדה מירבית על התכנים בישיבה ומכשירי הטלפון המותרים בה.

אחדות

בישיבה מתגדלים באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות שביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

שותפות חינוכית

אנו פועלים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים, באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמלם, עמל תורה ויראת שמים. מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה.

אוירה משפחתית

הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. צוות הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית ובתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.

הצוות החינוכי

הצוות החינוכי

הבוקר נפתח בישיבה בשיעור אמונה עם הרמי"ם. בלימוד האמונה אנו עוסקים בבניין השקפת עולם מוצקה, עמוקה ועשירה. הבירור האמוני יורד אל חיי המעשה, תוך שימת דגש על כלים להתקדמות מעשית בבניין המידות, ובעבודת הדביקות בהשי"ת, דבר היוצר בישיבה אווירה של קדושה, נעימות והארת פנים. המשך הבוקר מוקדש ללימוד גמרא בעיון יסודי ומעמיק עם קישור אל ההלכה למעשה. התלמידים קונים כלים יסודיים לעיון ישר וסברות נכונות. לימודי הצהריים מוקדשים לגמרא בבקיאות. הישיבה נחלקת לרמות שונות של קצב התקדמות כאשר בקבוצה המתקדמת ההספק הוא כדף ליום. קצב הלימוד מתוכנן כך שלאחר ארבע שנים יעמוד באמתחת הבחורים אוצר גדול ורחב של תורה, בהיקף רחב ובהבנה ברורה. אחת התופעות היחודיות לישיבה, כמעט מדי יום לפני תפילת מנחה הוא מעמד סיומי מסכתות של התלמידים, בשמחה וריקודים לכבוד התורה ולומדיה. מסכתות נלמדות ע"י הבחורים בזמנם הפנוי, מחוץ לסדרי הלימוד הרשמיים של הישיבה. בכל יום לאחר תפילת מנחה מתקיים סדר לימוד תנ"ך ישיבתי, מדי שנה הבחורים זוכים ללמוד ולשנן את כל חמישה חומשי תורה וכן לימוד הנביאים הראשונים והאחרונים על הסדר. עיקר הלימוד הוא בחברותות של התלמידים תוך הכוונה עם שאלות וסיכומים. מדי יום שלישי אחר הצהריים מתקיימות חבורות לימוד בנושאים שונים, המועברות על ידי רבני הישיבה. התלמידים רשאים להשתבץ בחבורה שבה ליבם חפץ, כך הם זוכים להתחבר לנקודה שלהם בתורה הקדושה.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה- את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'! מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, דבר המקנה להם זכאות לתעודת בגרות מלאה.

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

הבוקר נפתח בישיבה בשיעור אמונה עם הרמי"ם. בלימוד האמונה אנו עוסקים בבניין השקפת עולם מוצקה, עמוקה ועשירה. הבירור האמוני יורד אל חיי המעשה, תוך שימת דגש על כלים להתקדמות מעשית בבניין המידות, ובעבודת הדביקות בהשי"ת, דבר היוצר בישיבה אווירה של קדושה, נעימות והארת פנים. המשך הבוקר מוקדש ללימוד גמרא בעיון יסודי ומעמיק עם קישור אל ההלכה למעשה. התלמידים קונים כלים יסודיים לעיון ישר וסברות נכונות. לימודי הצהריים מוקדשים לגמרא בבקיאות. הישיבה נחלקת לרמות שונות של קצב התקדמות כאשר בקבוצה המתקדמת ההספק הוא כדף ליום. קצב הלימוד מתוכנן כך שלאחר ארבע שנים יעמוד באמתחת הבחורים אוצר גדול ורחב של תורה, בהיקף רחב ובהבנה ברורה. אחת התופעות היחודיות לישיבה, כמעט מדי יום לפני תפילת מנחה הוא מעמד סיומי מסכתות של התלמידים, בשמחה וריקודים לכבוד התורה ולומדיה. מסכתות נלמדות ע"י הבחורים בזמנם הפנוי, מחוץ לסדרי הלימוד הרשמיים של הישיבה. בכל יום לאחר תפילת מנחה מתקיים סדר לימוד תנ"ך ישיבתי, מדי שנה הבחורים זוכים ללמוד ולשנן את כל חמישה חומשי תורה וכן לימוד הנביאים הראשונים והאחרונים על הסדר. עיקר הלימוד הוא בחברותות של התלמידים תוך הכוונה עם שאלות וסיכומים. מדי יום שלישי אחר הצהריים מתקיימות חבורות לימוד בנושאים שונים, המועברות על ידי רבני הישיבה. התלמידים רשאים להשתבץ בחבורה שבה ליבם חפץ, כך הם זוכים להתחבר לנקודה שלהם בתורה הקדושה.

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה- את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'! מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, דבר המקנה להם זכאות לתעודת בגרות מלאה.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

הבוקר נפתח בישיבה בשיעור אמונה עם הרמי"ם. בלימוד האמונה אנו עוסקים בבניין השקפת עולם מוצקה, עמוקה ועשירה. הבירור האמוני יורד אל חיי המעשה, תוך שימת דגש על כלים להתקדמות מעשית בבניין המידות, ובעבודת הדביקות בהשי"ת, דבר היוצר בישיבה אווירה של קדושה, נעימות והארת פנים. המשך הבוקר מוקדש ללימוד גמרא בעיון יסודי ומעמיק עם קישור אל ההלכה למעשה. התלמידים קונים כלים יסודיים לעיון ישר וסברות נכונות. לימודי הצהריים מוקדשים לגמרא בבקיאות. הישיבה נחלקת לרמות שונות של קצב התקדמות כאשר בקבוצה המתקדמת ההספק הוא כדף ליום. קצב הלימוד מתוכנן כך שלאחר ארבע שנים יעמוד באמתחת הבחורים אוצר גדול ורחב של תורה, בהיקף רחב ובהבנה ברורה. אחת התופעות היחודיות לישיבה, כמעט מדי יום לפני תפילת מנחה הוא מעמד סיומי מסכתות של התלמידים, בשמחה וריקודים לכבוד התורה ולומדיה. מסכתות נלמדות ע"י הבחורים בזמנם הפנוי, מחוץ לסדרי הלימוד הרשמיים של הישיבה. בכל יום לאחר תפילת מנחה מתקיים סדר לימוד תנ"ך ישיבתי, מדי שנה הבחורים זוכים ללמוד ולשנן את כל חמישה חומשי תורה וכן לימוד הנביאים הראשונים והאחרונים על הסדר. עיקר הלימוד הוא בחברותות של התלמידים תוך הכוונה עם שאלות וסיכומים. מדי יום שלישי אחר הצהריים מתקיימות חבורות לימוד בנושאים שונים, המועברות על ידי רבני הישיבה. התלמידים רשאים להשתבץ בחבורה שבה ליבם חפץ, כך הם זוכים להתחבר לנקודה שלהם בתורה הקדושה.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה- את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'! מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, דבר המקנה להם זכאות לתעודת בגרות מלאה.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

חיי חברה ופיתוח האישיות

מדי ערב לאחר תפילת ערבית, התלמידים נמצאים בזמן חופשי. רבים מן התלמידים נשארים בבית המדרש ללימוד עצמי בסדר ערב. בזמן זה מתקיימות פעילויות חברתיות, חוגים, להקה, חדר מחשבים ועוד. פעילויות אלו ורבות אחרות מפתחות בצורה מאוזנת ובריאה את כוחות הנפש של הנערים, במקביל לצמיחה ולהשקעה הרבה שהתלמידים משקיעים בתחום הלימודי. הישיבה משקיעה רבות בתחום החינוך החברתי וטיולים. מדי שבוע מתקיימת פעילות ישיבתית כללית וכן פעילות לכל כיתה. בנוסף, במהלך השנה פזורים טיולים בארצנו הקדושה, בבחינת "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ". כמו כן פעילויות רבות הן יוזמות של התלמידים עצמם, התוועדויות והילולות לצדיקים, שיעורים של רבנים אורחים, משחקי חברה ועוד.

שבתות ישיבה

השבת היא חלק משמעותי בבניין עבודת ה' של הבחורים. השבת בישיבה הינה חוויה מרוממת ומיוחדת בפני עצמה, וכוללת קבלת שבת שמחה ומיוחדת, סעודות שבת בצוותא בשירה וריקודים, עונגי שבת בבתי רמי"ם, סדרי לימוד ושיעורים מיוחדים. שבת ישיבה מתקיימת אחת לשבועיים, לפי לו"ז שנתי.

חיי חברה ופיתוח אישיות, אחד מערכי הישיבה. בתמונה - תלמידים מנגנים בלהקה

בחסדי ה', בשנת תש"פ נכנסה הישיבה למבנה כיתות חדש, שנבנה עבורה ע"י משרד החינוך בשיתוף המועצה האיזורית נחל שורק. המבנה הינו חדיש ומאובזר היטב, וכולל כיתות, חדרי שיחות אישיות, חדרי מנהלה וחדר מחשבים חדש. הכל תוכנן ונעשה באופן שיאפשר לתלמידים בע"ה את מיטב התנאים לצמוח ולהתקדם.

חיי חברה ופיתוח האישיות

מדי ערב לאחר תפילת ערבית, התלמידים נמצאים בזמן חופשי. רבים מן התלמידים נשארים בבית המדרש ללימוד עצמי בסדר ערב. בזמן זה מתקיימות פעילויות חברתיות, חוגים, להקה, חדר מחשבים ועוד. פעילויות אלו ורבות אחרות מפתחות בצורה מאוזנת ובריאה את כוחות הנפש של הנערים, במקביל לצמיחה ולהשקעה הרבה שהתלמידים משקיעים בתחום הלימודי. הישיבה משקיעה רבות בתחום החינוך החברתי וטיולים. מדי שבוע מתקיימת פעילות ישיבתית כללית וכן פעילות לכל כיתה. בנוסף, במהלך השנה פזורים טיולים בארצנו הקדושה, בבחינת "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ". כמו כן פעילויות רבות הן יוזמות של התלמידים עצמם, התוועדויות והילולות לצדיקים, שיעורים של רבנים אורחים, משחקי חברה ועוד.

שבתות ישיבה

השבת היא חלק משמעותי בבניין עבודת ה' של הבחורים. השבת בישיבה הינה חוויה מרוממת ומיוחדת בפני עצמה, וכוללת קבלת שבת שמחה ומיוחדת, סעודות שבת בצוותא בשירה וריקודים, עונגי שבת בבתי רמי"ם, סדרי לימוד ושיעורים מיוחדים. שבת ישיבה מתקיימת אחת לשבועיים, לפי לו"ז שנתי.

חיי חברה ופיתוח אישיות, אחד מערכי הישיבה. בתמונה - תלמידים מנגנים בלהקה

בחסדי ה', בשנת תש"פ נכנסה הישיבה למבנה כיתות חדש, שנבנה עבורה ע"י משרד החינוך בשיתוף המועצה האיזורית נחל שורק. המבנה הינו חדיש ומאובזר היטב, וכולל כיתות, חדרי שיחות אישיות, חדרי מנהלה וחדר מחשבים חדש. הכל תוכנן ונעשה באופן שיאפשר לתלמידים בע"ה את מיטב התנאים לצמוח ולהתקדם.

חיי חברה ופיתוח האישיות

חברי להקת הישיבה מנגנים

מדי ערב לאחר תפילת ערבית, התלמידים נמצאים בזמן חופשי. רבים מן התלמידים נשארים בבית המדרש ללימוד עצמי בסדר ערב. בזמן זה מתקיימות פעילויות חברתיות, חוגים, להקה, חדר מחשבים ועוד. פעילויות אלו ורבות אחרות מפתחות בצורה מאוזנת ובריאה את כוחות הנפש של הנערים, במקביל לצמיחה ולהשקעה הרבה שהתלמידים משקיעים בתחום הלימודי. הישיבה משקיעה רבות בתחום החינוך החברתי וטיולים. מדי שבוע מתקיימת פעילות ישיבתית כללית וכן פעילות לכל כיתה. בנוסף, במהלך השנה פזורים טיולים בארצנו הקדושה, בבחינת "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ". כמו כן פעילויות רבות הן יוזמות של התלמידים עצמם, התוועדויות והילולות לצדיקים, שיעורים של רבנים אורחים, משחקי חברה ועוד.

שבתות ישיבה

אירועים ופעילויות

השבת היא חלק משמעותי בבניין עבודת ה' של הבחורים. השבת בישיבה הינה חוויה מרוממת ומיוחדת בפני עצמה, וכוללת קבלת שבת שמחה ומיוחדת, סעודות שבת בצוותא בשירה וריקודים, עונגי שבת בבתי רמי"ם, סדרי לימוד ושיעורים מיוחדים. שבת ישיבה מתקיימת אחת לשבועיים, לפי לו"ז שנתי.

קמפוס חדש לישיבה

מתחם הישיבה

בחסדי ה', בשנת תש"פ נכנסה הישיבה למבנה כיתות חדש, שנבנה עבורה ע"י משרד החינוך בשיתוף המועצה האיזורית נחל שורק. המבנה הינו חדיש ומאובזר היטב, וכולל כיתות, חדרי שיחות אישיות, חדרי מנהלה וחדר מחשבים חדש. הכל תוכנן ונעשה באופן שיאפשר לתלמידים בע"ה את מיטב התנאים לצמוח ולהתקדם.

שינוי גודל פונט