לגדול בתורת ה'

לגדול בתורת ה'

לגדול בתורת ה'

חזון הישיבה לצעירים תורת החיים
הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה'
עמלים בתורה מתוך שמחה וחיבור אמיתי.

לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים
אינם מושגים חיצוניים, אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים
בשנותיהם בישיבה.

בחסדי ה' בוגרי הישיבה הינם בעלי תחושת שליחות להפיץ בחברה את הערכים
שקנו בישיבה.

חזונה ודרכה של הישיבה

חזון הישיבה לצעירים תורת החיים
הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה'
עמלים בתורה מתוך שמחה וחיבור אמיתי.

לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים
אינם מושגים חיצוניים, אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים
בשנותיהם בישיבה.

בחסדי ה' בוגרי הישיבה הינם בעלי תחושת שליחות להפיץ בחברה את הערכים
שקנו בישיבה.

חזונה ודרכה של הישיבה

חזון הישיבה לצעירים תורת החיים
הוא להעמיד תלמידי חכמים עובדי ה'
עמלים בתורה מתוך שמחה וחיבור אמיתי.

לימוד התורה ועבודת ה' אצל התלמידים
אינם מושגים חיצוניים, אלא חלק מתהליך עמוק ומשמעותי אותו הם עוברים
בשנותיהם בישיבה.

בחסדי ה' בוגרי הישיבה הינם בעלי תחושת שליחות להפיץ בחברה את הערכים
שקנו בישיבה.

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה.
לימוד הגמרא הינו בעומק העיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, על פי תכנית מדורגת. מושם דגש על הקניית כלים לכתיבת מאמרים עיוניים ברמה גבוהה.
מדהים לראות תלמידים בראשית דרכם הנכנסים ללון בעומקה של תורה בהספקים מופלאים, תוך פיתוח שאיפות להוסיף עוד ועוד בלימוד לעומק ולרוחב.
לצד ליווי והכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה

בחורי הישיבה רואים חשיבות רבה בשמירה על קדושה וטהרה.
משום כך בישיבה ישנה הקפדה מירבית שהתכנים התרבותיים והחינוכיים יהיו על טהרת הקודש בלבד. כתוצאה מכך ישנה הקפדה על מכשירי הטלפון המותרים לשימוש.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

אחדות

בישיבה צומחים יחד באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות ביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

שותפות חינוכית ואוירה משפחתית

מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה. אנו מאמינים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמל התורה ויראת שמים.
הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. הקירבה, הזמינות והעידוד הקרוב של הצוות מאפשרים לתלמיד להרגיש בנוח לפנות אל הרב שיכוון אותו, יתמוך ויתן כלים לצמיחה אישית.

עבודת ה' ובניין האישיות

הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית בלימוד, בתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.
מתוך רצון לתת דגש ונוכחות לקשר שלנו עם ה' יתברך בכל ענייני החיים, מתקיימים מדי יום שיעורי אמונה בכיתות, העוסקים בנושאים הקשורים לחיי היומיום של התלמידים ושל נוער דורנו (שמירת הברית, אהבת ה', יחס לחברה ולסביבה, תרבות וטכנולוגיה, ארץ ישראל ועוד). התלמידים מעידים על חשיבותם של שיעורים אלו בעיצוב השקפת עולמם כעובדי ה'.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה.
לימוד הגמרא הינו בעומק העיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, על פי תכנית מדורגת. מושם דגש על הקניית כלים לכתיבת מאמרים עיוניים ברמה גבוהה.
מדהים לראות תלמידים בראשית דרכם הנכנסים ללון בעומקה של תורה בהספקים מופלאים, תוך פיתוח שאיפות להוסיף עוד ועוד בלימוד לעומק ולרוחב.
לצד ליווי והכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה

בחורי הישיבה רואים חשיבות רבה בשמירה על קדושה וטהרה.
משום כך בישיבה ישנה הקפדה מירבית שהתכנים התרבותיים והחינוכיים יהיו על טהרת הקודש בלבד. כתוצאה מכך ישנה הקפדה על מכשירי הטלפון המותרים לשימוש.

אחדות

בישיבה צומחים יחד באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות ביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

שותפות חינוכית ואוירה משפחתית

מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה. אנו מאמינים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמל התורה ויראת שמים.
הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. הקירבה, הזמינות והעידוד הקרוב של הצוות מאפשרים לתלמיד להרגיש בנוח לפנות אל הרב שיכוון אותו, יתמוך ויתן כלים לצמיחה אישית.

עבודת ה' ובניין האישיות

הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית בלימוד, בתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.
מתוך רצון לתת דגש ונוכחות לקשר שלנו עם ה' יתברך בכל ענייני החיים, מתקיימים מדי יום שיעורי אמונה בכיתות, העוסקים בנושאים הקשורים לחיי היומיום של התלמידים ושל נוער דורנו (שמירת הברית, אהבת ה', יחס לחברה ולסביבה, תרבות וטכנולוגיה, ארץ ישראל ועוד). התלמידים מעידים על חשיבותם של שיעורים אלו בעיצוב השקפת עולמם כעובדי ה'.

אוירה משפחתית. אחד מערכי הישיבה.

תורה בגדלות

הישיבה דוגלת בעמל תורה מתוך שאיפה לגדול בתורה.
לימוד הגמרא הינו בעומק העיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, על פי תכנית מדורגת. מושם דגש על הקניית כלים לכתיבת מאמרים עיוניים ברמה גבוהה.
מדהים לראות תלמידים בראשית דרכם הנכנסים ללון בעומקה של תורה בהספקים מופלאים, תוך פיתוח שאיפות להוסיף עוד ועוד בלימוד לעומק ולרוחב.
לצד ליווי והכוונה של הרמי"ם, חלק ניכר מהלימוד הינו עצמאי של הבחורים גם מחוץ לסדרי הלימוד הקבועים.

קדושה

בחורי הישיבה רואים חשיבות רבה בשמירה על קדושה וטהרה.
משום כך בישיבה ישנה הקפדה מירבית שהתכנים התרבותיים והחינוכיים יהיו על טהרת הקודש בלבד. כתוצאה מכך ישנה הקפדה על מכשירי הטלפון המותרים לשימוש.

אחדות

בישיבה צומחים יחד באהבה, כבוד הדדי ודיבוק חברים, מתוך קשת רחבה של דעות תורניות ביהדות הנאמנה, והתלמידים מגיעים ממגוון רחב של קהלים.

שותפות חינוכית ואוירה משפחתית

מסגרת הישיבה היא יציבה וברורה, ופועלת בשיתוף פעולה עם התלמידים, השמחים בה. אנו מאמינים בעבודה משותפת של הצוות והתלמידים באהבה ושמחה, מתוך שאיפות משותפות. חשוב לנו שהתלמידים ישמחו בעמל התורה ויראת שמים.
הצמחה נכונה של כוחות הנעורים היא מלאכה שדורשת תשומת לב ויחס אישי. מתוך הכרה זו, אנו נותנים דגש על קשר אישי ושיחות אישיות עם התלמיד. הקירבה, הזמינות והעידוד הקרוב של הצוות מאפשרים לתלמיד להרגיש בנוח לפנות אל הרב שיכוון אותו, יתמוך ויתן כלים לצמיחה אישית.

עבודת ה' ובניין האישיות

הרמי"ם המנוסים ובעלי רוח צעירה מלווים ומדריכים את הבחורים בהתקדמות אישית בלימוד, בתיקון המידות, בעבודת ה' והתבוננות פנימה אל הנפש וכוחותיה, יחד עם דחיפה ועידוד לפיתוח מנהיגות ויוזמה אישית.
מתוך רצון לתת דגש ונוכחות לקשר שלנו עם ה' יתברך בכל ענייני החיים, מתקיימים מדי יום שיעורי אמונה בכיתות, העוסקים בנושאים הקשורים לחיי היומיום של התלמידים ושל נוער דורנו (שמירת הברית, אהבת ה', יחס לחברה ולסביבה, תרבות וטכנולוגיה, ארץ ישראל ועוד). התלמידים מעידים על חשיבותם של שיעורים אלו בעיצוב השקפת עולמם כעובדי ה'.

החלה ההרשמה לשנת

תשפ"ה

החלה ההרשמה לשנת

תשפ"ה

החלה ההרשמה לשנת

תשפ"ה

טופס הרשמה
ליצירת קשר

טופס הרשמה
ליצירת קשר

טופס הרשמה
ליצירת קשר

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

בישיבה מדי יום לאחר תפילת שחרית, הבוקר נפתח בלימוד הלכה ולאחריו שיעור אמונה עם הרמי"ם. בשיעורי אמונה אנו עוסקים בבניין השקפת עולם מוצקה, עמוקה ועשירה. הבירור האמוני יורד אל חיי המעשה, תוך שימת דגש על כלים להתקדמות מעשית בבניין המידות, ובעבודת הדביקות בה' יתברך, דבר היוצר בישיבה אווירה של קדושה, נעימות והארת פנים.
המשך הבוקר מוקדש ללימוד גמרא בעיון יסודי ומעמיק עם קישור אל ההלכה למעשה. התלמידים קונים כלים יסודיים לעיון ישר וסברות נכונות.
לימודי הצהריים מוקדשים לגמרא בבקיאות. הישיבה נחלקת לרמות שונות של קצב התקדמות כאשר בקבוצה המתקדמת ההספק הוא כדף ליום. קצב הלימוד מתוכנן כך שלאחר ארבע שנים יעמוד באמתחת הבחורים אוצר גדול ורחב של תורה, בהיקף רחב ובהבנה ברורה.
אחת התופעות הייחודיות בישיבה, לפני תפילת מנחה מתקיים מעמד סיומי מסכתות של התלמידים, בשמחה וריקודים לכבוד התורה ולומדיה. מסכתות אלו נלמדות ע"י הבחורים בזמנם הפנוי, מחוץ לסדרי הלימוד הרשמיים של הישיבה.
לאחר תפילת מנחה מתקיים סדר לימוד תנ"ך ישיבתי, מדי שנה הבחורים זוכים ללמוד ולשנן את כל חמישה חומשי תורה וכן לימוד הנביאים הראשונים והאחרונים על הסדר. עיקר הלימוד הוא בחברותות של התלמידים תוך הכוונה עם שאלות וסיכומים.
מדי יום שלישי אחר הצהריים מתקיימות חבורות לימוד בנושאים שונים, המועברות על ידי רבני הישיבה. התלמידים רשאים להשתבץ בחבורה שבה ליבם חפץ, כך הם זוכים להתחבר לנקודה האישית שלהם בתורה ובעבודת ה'.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה- את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'! מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, ב"ה אחוזי הזכאות לבגרות בישיבה עומדים על כ90% לשנת תשפ"א.

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

הבוקר נפתח בישיבה בשיעור אמונה עם הרמי"ם. בלימוד האמונה אנו עוסקים בבניין השקפת עולם מוצקה, עמוקה ועשירה. הבירור האמוני יורד אל חיי המעשה, תוך שימת דגש על כלים להתקדמות מעשית בבניין המידות, ובעבודת הדביקות בהשי"ת, דבר היוצר בישיבה אווירה של קדושה, נעימות והארת פנים. המשך הבוקר מוקדש ללימוד גמרא בעיון יסודי ומעמיק עם קישור אל ההלכה למעשה. התלמידים קונים כלים יסודיים לעיון ישר וסברות נכונות. לימודי הצהריים מוקדשים לגמרא בבקיאות. הישיבה נחלקת לרמות שונות של קצב התקדמות כאשר בקבוצה המתקדמת ההספק הוא כדף ליום. קצב הלימוד מתוכנן כך שלאחר ארבע שנים יעמוד באמתחת הבחורים אוצר גדול ורחב של תורה, בהיקף רחב ובהבנה ברורה. אחת התופעות היחודיות לישיבה, כמעט מדי יום לפני תפילת מנחה הוא מעמד סיומי מסכתות של התלמידים, בשמחה וריקודים לכבוד התורה ולומדיה. מסכתות נלמדות ע"י הבחורים בזמנם הפנוי, מחוץ לסדרי הלימוד הרשמיים של הישיבה. בכל יום לאחר תפילת מנחה מתקיים סדר לימוד תנ"ך ישיבתי, מדי שנה הבחורים זוכים ללמוד ולשנן את כל חמישה חומשי תורה וכן לימוד הנביאים הראשונים והאחרונים על הסדר. עיקר הלימוד הוא בחברותות של התלמידים תוך הכוונה עם שאלות וסיכומים. מדי יום שלישי אחר הצהריים מתקיימות חבורות לימוד בנושאים שונים, המועברות על ידי רבני הישיבה. התלמידים רשאים להשתבץ בחבורה שבה ליבם חפץ, כך הם זוכים להתחבר לנקודה שלהם בתורה הקדושה.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה- את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'! מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, דבר המקנה להם זכאות לתעודת בגרות מלאה.

תוכנית הלימודים

עיקר הלימוד בישיבה, בכמות ובאיכות, הוא לימוד הגמרא בעיון ובקיאות, והעמקה בסוגיות אמוניות.

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה - את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'!
מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. שני שיעורים בכל יום, למעט ימי רביעי, בבחינת מעט המחזיק את המרובה.
לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי בהמשך. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, ב"ה אחוזי הזכאות לבגרות בישיבה עומדים על כ90%.

לימוד תיכון לקראת בגרות

הישיבה לצעירים רואה בלימוד התורה, השקידה בה וההשקעה בהתגדלות בה - את הערך המרכזי והעיקרי בחייו של התלמיד בישיבה, 'כי הם חיינו ואורך ימינו'!
מתוך רצון לבנות תלמידי חכמים שלמים ובריאים בכלל תחומי החיים, מתקיימים בישיבה לימודי חול אחר הצהריים החל מכיתה ט'. שני שיעורים בכל יום, למעט ימי רביעי, בבחינת מעט המחזיק את המרובה.
לימודים אלו מהווים הכנה לקראת תעודת בגרות, שתהווה עבור התלמיד מפתח ליכולת שלו לרכוש מקצוע ולהתפרנס כראוי בהמשך. תלמידי הישיבה ניגשים לבחינות ובסייעתא דשמיא עוברים אותן בהצלחה מרובה, ב"ה אחוזי הזכאות לבגרות בישיבה עומדים על כ90%.

שני תלמידים לומדים שיעור תורה

תלמידים והורים ממליצים

תלמידים והורים ממליצים

טעימה מהגלריה

גלריה:

שינוי גודל פונט