• 17
  אוק

  https://www.ythc.org.il/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9c/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי
  סגור לתגובות על שיעורים אלול

  זכינו ובזמן אלול, המהווה מעט הכמות ורב האיכות, גיעו לישיבתנו  2 ת"ח גדולים בדורנו- הרה"ג דניאל פלבני שליט"א,  רה"י הפקדתי שומרים ומחבר הספרים 'מעדני דניאל'. וכן הרה"ג אופיר מלכה שליט"א, שהביא לנו לטעום מרגליות מאוצר ההלכה הפרוס לפניו כיריעה. דברי קדשם נכנסו היישר לתוך ליבות התלמידים אשר שתו בצמא את...המשך לקריאה...