• 29
    נוב

    https://www.ythc.org.il/%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%9c%d7%9e%d7%94/
    כותב:
    עדכונים בנושא: כללי

    ברוך ה' צוות הישיבה נרתם לערב מיוחד – "קפה דילמה" התלמידים ישבו בצוותא קבוצות קבוצות לדיון פתוח בנושא "מהו בן תורה" שבכל קבוצה ניצב אחד הרמי"ם של הישיבה ופתח שאלה בנושא כגון אלו… "למה לאחרים קל ללמוד תורה ולי קשה? "," האם התורה משפיעה על המוסר של הלומד אותה",,, וכן...המשך לקריאה...