• 17
    אוק

    https://www.ythc.org.il/%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%a8%d7%95%d7%aa/
    כותב:
    עדכונים בנושא: כללי

    בעקבות המצב הביטחוני, ומס' אירועי טרור שתקפו את עמ"י מדי אוייבהם, התכנסו באופן ספונטני קבוצה נכבדת מהישיבה לאחת הכיתות, לערב תפילה ובקשת רחמים על עמ"י.      ...המשך לקריאה...