• 29
    נוב

    https://www.ythc.org.il/%d7%99%d7%98-%d7%9b%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%95/
    כותב:
    עדכונים בנושא: כללי

    ב-יט כסלו, יצאו תלמידי הישיבה לירושלים, במהלך הטיול היו בהופעות בבנייני האומה, התוועדויות, ולאחר מכן המשיכו לקבר רחל, לתפילה ולימוד, וסיימו בסיור בארמון הנציב. היה לעילא ולעילא…...המשך לקריאה...