• 16
  דצמ

  לקראת ימי החנוכה

  https://www.ythc.org.il/hello-world/
  כותב:
  עדכונים בנושא: פינת ראש הישיבה
  סגור לתגובות על לקראת ימי החנוכה

  להורים תלמידי ישל"צ תורת החיים,
  שלום וברכה,
  אנו מתכוננים בהתרגשות לימי החנוכה הקרבים ובאים, ומתפללים לקב"ה, שיזכנו לספוג מהארת הימים הקדושים הללו, ושיאירו בנו אורם הגנוז של נרות החנוכה.
  חז"ל מלמדים אותנו, על אור קדמוני ומיוחד שהאיר בבריאת העולם במשך ל"ו שעות. אור זה מכונה בחז"ל: "האור הגנוז". מהותו של אור זה הוא הארת פני ה' שמתגלה אלינו כ"אישיות" ונוכחות. בזמן הגלות "פני ה'" אינם גלויות, אנו פוגשים רק את "אחוריו", את "עיקבותיו בחול", דהיינו את רשמי ההנהגה שלו בעולם. כשמתגלה האור הגנוז, לא רק רשמי ההנהגתו מתגלים, ניתן גם לחוש את מציאות ה' כנוכחות אוהבת ומאירה.

  ניצוצות מהאור הגנוז מתגלים בזמנים שונים, בין השאר מתגלה הארה זו בל"ו נרות החנוכה. יחודיותו של חג החנוכה שחל בזמן הגלות, הוא שהארה מהאור הזה מתגלה אלינו גם בזמן שמצד עצמינו איננו ראויים כל כך, ההארה יורדת אלינו ל"מתחת לעשרה טפחים". ולכן  אנו מדליקים את האור בזמן הדימדומים שבין החוש לאור, בין הגלות לגאולה.

  אנו תפילה לקב"ה, שיזכה אותנו להערך לקראת הימים הקדושים הללו, ולזכות בהם לאור פני ה'!

  השבוע אנו צפויים לנסוע בעזהי"ת להתועדות י"ט כסליו בבניני האומה, לטעום מאורה של חסידות חב"ד, ולשמוע מתורתם של הרב יצחק גינזבורג שליט"א, ושל הרב יורם אברג'יל שליט"א.
  למחורת אנו צפויים לצאת לטיול מאתגר למצדה, ולאחריה שבת מרוממת בישיבה.
  בשבוע שאחריו צפויה לנו מסיבת חנוכה ישיבתית, עם הצגה מושקעת של בני כיתה י"א. בניצוחו של הר"מ, הרב אלחנן איזק. יישר כח! למחורת, בעזהי"ת ניקח חלק במסיבת חנוכה ברוב עם יחד עם הישיבה הגבוהה.
  יה"ר שנזכה לפתח את הנערים מתוך שמחה ויישוב הדעת, ומתוך אהבת תורה ויראת שמים טהורה ושלמה.
  חורף טוב,
  אריאל פרג'ון

תגובות סגורות