• 22
  מרץ

  סיומי מסכת בישיבה

  https://www.ythc.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94/
  כותב:
  עדכונים בנושא: מהנעשה בישיבה

  ביוזמת ראש הישיבה, הרב אריאל פרג'ון התחילה מסורת של סיומי מסכת של תלמידים בישיבה.

  לפני תפילת מנחה, כל תלמיד שלמד מסכת בזמנו החופשי, עורך סיום מולכל הישיבה, מקבל שי מטעם הישיבה.
  כמו כן ישנו כיבוד קל וריקוד לגומרה של תורה.

תגובות סגורות