• תוכנית הלימודים

  תכנית הלימודים מתאימה לכל בחור שמעוניין להתגדל בתורה מתוך עמל תורה ויגיעה בה.

  מרכזה של תוכנית לימודים זו, הוא לימוד ש"ס גמרא בהבנה טובה עם סיכומים על כל סוגיא וחזרות מרובות בשיעורים ובסדרים עד להגעה לידיעה טובה ושליטה בנלמד.
  קצב הלימוד מתוכנן כך שבארבע שנים אפשר יהיה לסיים ולדעת מסכתות רבות בש"ס, ולהגיע אל הישיבה הגבוהה כשבאמתחת הבחורים הצעירים אוצר גדול ורחב של תורה.

  סדר לימוד בבית המדרש

  סדר לימוד בבית המדרש

  יחד עם לימוד הש"ס בגמרא, אנו לומדים את התנ"ך בשיעורי עיון ובסדרי בקיאות, ולומדים במשנה את רוב הש"ס. נושאים לימודיים נוספים שנכללים בסדר היום הינם לימוד יומי מסודר של הלכה למעשה, לימוד ספרי מוסר וכמובן לימוד ספרי מחשבה ואמונה.

  בכל הנושאים הנלמדים, המטרה היא להקיף בצורה איכותית ספרים רבים עם חזרות רבות, מתוך שאיפה לידיעה והבנה טובה, ובאופן זה לקבל תמונה שלמה על כללות התורה.
  •  בישיבה מושם דגש על התחדשות והתחזקות תמידית בלימוד התורה וחזרה על הנלמד.
  • חלק ניכר מהזמן הינו בלימוד עצמי של הבחורים או בחברותות בסדרי לימוד.

   

  מידע ורישום - לחץ כאן