• צוות הישיבה

   

  %d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7

  הרב שמואל טל – ראש מוסדות תורת החיים

  %d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f

  הרב אריאל פרג'ון – ראש הישיבה

  %d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%94%d7%9d

  הרב שמעון שהם – ר"מ כיתה יב

   

  הרשמה לימי הכרות העתקהרשמה לשבת העתק