• 22
  מרץ

  http://www.ythc.org.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d/
  כותב:
  עדכונים בנושא: מהנעשה בישיבה

  ביום שלישי כ"ג אדר זכתה הישיבה לצעירים לשמוע שיעור מפי הרב יצחק ברדא שליט"א, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' באשקלון. בשיעור עסק הרב בעניני דיומא, הלכות חמץ ומצה. הרב פרש את משנתו הסדורה סביב עניין הפסיקה כדעת הרמב"ם. בסוף השיעור התקצבו תלמידי הישיבה סביב הרב, שאלו שאלות והתרשמו מדמותו. בסיום, העניק...המשך לקריאה...

 • 22
  מרץ

  http://www.ythc.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94/
  כותב:
  עדכונים בנושא: מהנעשה בישיבה

  ביוזמת ראש הישיבה, הרב אריאל פרג'ון התחילה מסורת של סיומי מסכת של תלמידים בישיבה. לפני תפילת מנחה, כל תלמיד שלמד מסכת בזמנו החופשי, עורך סיום מולכל הישיבה, מקבל שי מטעם הישיבה. כמו כן ישנו כיבוד קל וריקוד לגומרה של תורה....המשך לקריאה...

 • 21
  מרץ

  http://www.ythc.org.il/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99/
  כותב:
  עדכונים בנושא: מהנעשה בישיבה

  ביום שני כ"ב אדר התקיים אירוע של 'הרמב"ם היומי' באודיטוריום של יד בנימין. במהלך היום התקיימו הרצאות רבנים, בהשתתפות ראש המוסדות הרב שמואל טל שליט"א, ראש מוסדות תורת החיים, חידונים נושאי פרסים, תיאטרון פלייבק ועוד. בנוסף חולקו פרסים אישיים לכל הלומדים ופרסים מיוחדים לתלמידים מצטיינים. הישיבה לצעירים תורת החיים זכתה...המשך לקריאה...

 • 11
  ינו

  http://www.ythc.org.il/%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%98/
  כותב:
  עדכונים בנושא: מהנעשה בישיבה
  סגור לתגובות על שבת הורי כיתה ט'

  בשבת פרשת "וישלח" ההורים היקרים של תלמידי כיתות ט' באו לשבת מיוחדת בישיבה לצעירים. מה היה בשבת? אירוח בפנימיות הישיבה הכרות מעמיקה עם הישיבה וצוות הרמי"ם היכרות אישית וסעודות שבת עם הרב יהונתן חייט ר"מ כיתה ט' שיעורים ופאנלים משותפים עם הרבנים ועוד    ...המשך לקריאה...