• 17
  אוק

  http://www.ythc.org.il/%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי

  "אבות ובנים" – ההתחלה ,,, בסיעתא דשמיא פתחנו עוד שנה, ואיך אפשר להתחיל שנה עם התלמידים, מבלי להכיר את ההורים שלהם, ולהבין ולדעת ממי התלמיד קיבל את החינוך בבית ואת היראת שמיים.. ולכן ברוך ה', קיימנו ערב שבו התלמידים זכו לחזור ולשוב ללמוד עם הוריהם סוגייה מאוד מעניינת, בנושא התפילה,...המשך לקריאה...

 • 13
  מאי

  http://www.ythc.org.il/%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94/
  כותב:
  סגור לתגובות על ישיבת בין הזמנים 'לומדיה'!

  בחסדי שמים גדולים עלינו, ובסיעתא דשמייא גדולה אנו מודים לה' יתברך על שזיכה אותנו להיות שותפים חלק מישיבת בין הזמנים- 'לומדיה'. בשבוע זה התלמידים הגיעו לישיבה מעצמם, ולמדו תורה במהלך כל חלקי היום-בוקר צהריים ערב. התלמידים נהנו ממגוון שיעורים של ת"ח גדולים מכל הארץ, וממגוון פעילויות הנלוות ללימוד. את האווירה...המשך לקריאה...

 • 27
  פבר

  http://www.ythc.org.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי

  לקראת פורים תשע"ח ערכו תלמידי כיתה י"א בישיבה שוק פורים לתושבי האיזור בשוק היו דוכני מזון, דוכני משחק רבים ואף נערכה הגרלת פרסים והוענקו אופני הרים...המשך לקריאה...

 • 18
  פבר

  http://www.ythc.org.il/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי

  ביום שני, כ"ח טבת זכינו לארח בישיבה את הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית  הרה"ג דוד לאו שליט"א הרב התקבל בישיבה לקול שירי התלמידים, ומסר שיעור בענייני המסכת הישיבתית – פסחים. הרב הציג בשיעור את גישת הרבנות הראשית בעניין מכירת חמץ, והתייחס לסוגיות ההלכתיות העולות מן המכירה. בשיעור השתתף  גם ראש...המשך לקריאה...