• 17
  אוק

  http://www.ythc.org.il/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9c/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי
  סגור לתגובות על שיעורים אלול

  זכינו ובזמן אלול, המהווה מעט הכמות ורב האיכות, גיעו לישיבתנו  2 ת"ח גדולים בדורנו- הרה"ג דניאל פלבני שליט"א,  רה"י הפקדתי שומרים ומחבר הספרים 'מעדני דניאל'. וכן הרה"ג אופיר מלכה שליט"א, שהביא לנו לטעום מרגליות מאוצר ההלכה הפרוס לפניו כיריעה. דברי קדשם נכנסו היישר לתוך ליבות התלמידים אשר שתו בצמא את...המשך לקריאה...

 • 17
  אוק

  http://www.ythc.org.il/%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%a8%d7%95%d7%aa/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי

  בעקבות המצב הביטחוני, ומס' אירועי טרור שתקפו את עמ"י מדי אוייבהם, התכנסו באופן ספונטני קבוצה נכבדת מהישיבה לאחת הכיתות, לערב תפילה ובקשת רחמים על עמ"י.      ...המשך לקריאה...

 • 17
  אוק

  http://www.ythc.org.il/%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d/
  כותב:
  עדכונים בנושא: כללי

  "אבות ובנים" – ההתחלה ,,, בסיעתא דשמיא פתחנו עוד שנה, ואיך אפשר להתחיל שנה עם התלמידים, מבלי להכיר את ההורים שלהם, ולהבין ולדעת ממי התלמיד קיבל את החינוך בבית ואת היראת שמיים.. ולכן ברוך ה', קיימנו ערב שבו התלמידים זכו לחזור ולשוב ללמוד עם הוריהם סוגייה מאוד מעניינת, בנושא התפילה,...המשך לקריאה...

 • 13
  מאי

  http://www.ythc.org.il/%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94/
  כותב:
  סגור לתגובות על ישיבת בין הזמנים 'לומדיה'!

  בחסדי שמים גדולים עלינו, ובסיעתא דשמייא גדולה אנו מודים לה' יתברך על שזיכה אותנו להיות שותפים חלק מישיבת בין הזמנים- 'לומדיה'. בשבוע זה התלמידים הגיעו לישיבה מעצמם, ולמדו תורה במהלך כל חלקי היום-בוקר צהריים ערב. התלמידים נהנו ממגוון שיעורים של ת"ח גדולים מכל הארץ, וממגוון פעילויות הנלוות ללימוד. את האווירה...המשך לקריאה...